Navigation
Login
Username

PasswordForgotten your password?
Request a new one here.
Halaman Perisytiharan

ilmu.pengakap.org - Halaman Perisytiharan

  
ilmu.pengakap.org
 
   
  Kenyataaan Penolakan
 1. ilmu.pengakap.org Bukan halaman sesawang rasmi Persekutuan Pengakap Malaysia.
 • Kehadiran anda ke halaman sesawang ilmu.pengakap.org adalah di atas kerelaan diri anda sendiri. Hadirnya anda adalah tidak sekali-kali diundang dan perginya anda adalah tidak sekali-kali akan dihalang.
  Penggunaan halaman sesawang ilmu.pengakap.org adalah tertakluk kepada syarat-syarat dan peraturan-peraturan:
 1. Faizal bin Abd Rahim adalah penyelenggara kepada halaman sesawang ini dan ianya adalah bersifat ihsan semata-mata kepada sesiapa pun pengguna yang memilih untuk melakukan capaian kepada halaman sesawang ini. Segala maklumat isi kandungan yang disediakan di halaman sesawang ini adalah bertujuan untuk memberikan maklumat semata-mata.
 2. Faizal bin Abd Rahim mengizinkan sesiapa pun penguna untuk melawati dan melayari laman sesawang ini dan memuat turun dan menyalin maklumat, bahan dokumen dan bahan isi kandungan dari halaman sesawang ini untuk tujuan kegunaan peribadi, tidak bersifat keuntungan, tanpa memiliki hak untuk menjual semula atau menyebarkan atau mengumpulkan atau menghasilkan bentuk terbitan, tertakluk sepenuhnya kepada Syarat-syarat dan Peraturan-peraturan yang digariskan di bawah, dan tertakluk kepada Tegahan-tegahan terperinci yang mungkin dikenakan terhadap bahan isi kandungan tertentu di dalam halaman sesawang ini.
 3. Faizal bin Abd Rahim adalah pentadbir kepada halaman sesawang ini. Setiap bahan isi kandungan di dalam halaman sesawang ini adalah tersiar dan tertakluk di bawah peruntukan Syarat-syarat dan Peraturan-peraturan yang terkini dan semasa.
 4. Melainkan dinyatakan sebaliknya, segala penemuan dapatan, tafsiran dan kesimpulan oleh bahan isi kandungan halaman sesawang ini adalah hanya merupakan pandangan dan pegangan Faizal bin Abd Rahim semata-mata yang menyediakan segala bahan isi kandungan berkenaan dan tidak mencerminkan dan mewakili pandangan dan pegangan Persekutuan Pengakap Malaysia.
  Kenyataan Penafian
 1. Di dalam keadaan di mana Faizal bin Abd Rahim berikhtiar untuk menyediakan bahan yang tepat di dalam halaman sesawang ilmu.pengakap.org, ianya tidak memberikan sebarang jaminan terhadap ketepatan bahan tersebut dari penyediaan perkhidmatan ini. Pengguna mesti merujuk kepada badan-badan asal atau jabatan-jabatan asal yang mengeluarkan dokumen untuk pengesahan ketepatan bahan tersebut.
 2. Faizal bin Abd Rahim menyediakan pautan-pautan kepada beberapa halaman sesawang luaran, tetapi tidak sekali-kali akan mengambil tanggungjawab terhadap sebarang bahan isi kandungan di halaman sesawang tersebut.
 3. Pengguna pautan adalah bertanggungjawab sepenuhnya terhadap sebarang kegiatan muat turun sebarang bahan isi kandungan dan/atau sebarang yuran yang dikenakan terhadap kegiatan muat turun tersebut. Muat turun sebarang bahan isi kandungan tanpa keizinan pemegang Hak Cipta Terpelihara memungkinkan perlanggaran terhadap Undang-undang Hak Cipta Terpelihara Antarabangsa.
 4. Faizal bin Abd Rahim tidak sekali-kali boleh dipertanggungjawabkan atau dimudaratkan terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang terhasil, termasuk kemusnahan terhadap perisian; atau perkakasan;atau sebagainya, hasil dari penggunaan atau capaian ke halaman sesawang ilmu.pengakap.org.
  Hak Cipta Terpelihara
 1. Halaman sesawang ilmu.pengakap.org dan isi kandungannya adalah dilindungi sepenuhnya oleh peraturan-peraturan ''Creative Commons Public License (CCPL)''. Isi kandungan halaman sesawang ilmu.pengakap.org adalah dilindungi sepenuhnya oleh Akta Hak Cipta Terpelihara dan/atau oleh mana-mana pernyataan perundangan yang berkaitan dan berkenaan. Penggunaan isi kandungannya selain dari yang diizinkan di bawah peruntukan lesen (CCPL) atau oleh Akta Hak Cipta Terpelihara adalah ditegah dan dilarang sama sekali.

  Di bawah peruntukan''Creative Commons Public License (CCPL)'' anda adalah bebas untuk:

  • menyalin, menyebarkan, memaparkan, dan mempersembahkan hasil kerja karya
  • menghasilkan terbitan baru dari hasil kerja karya asal tersebut

Di bawah peruntukan-peruntukan berikut:

 • Punca. Anda mesti memberikan penghargaan kepada pengkarya asal.
 • Tidak-Bersifat-Keuntungan. Anda dilarang menggunakan hasil kerja karya untuk sebarang tujuan bersifat keuntungan .
 • Perkongsian Serupa. Jika anda meminda, mengubah, atau memperbaiki hasil kerja karya, anda dibenarkan menyebarkan hasil kerja karya itu dan ianya mestilah tertakluk dibawah kebenaran yang serupa dengan kebenaran ini.
  • Untuk sebarang penggunaan semula atau penyebaran, anda mesti memperjelaskan kepada pihak ketiga perihal kebenaran tertakluk di bawah Peraturan-peraturan hasil kerja karya asal ini.
  • Sebarang Syarat-syarat ini boleh diberikan pengecualian jika anda mendapat keizinan bertulis dari pemegang Hak Cipta Terpelihara.
  Tanda Dagangan
 1. Segala tanda dagangan, jenama, nama barangan dan hak milik dan hak cipta terpelihara di halaman sesawang ini adalah tanda dagangan, jenama, nama barangan dan hak milik dan hak cipta terpelihara oleh pemegang hak. Mereka dilindungi oleh Undang-undang Antarabangsa melalui Intellectual Property Protection Treaties dan tidak boleh diguna semula tanpa keizinan secara bertulis oleh pemegang hak. Untuk keterangan lanjut sila berhubung secara terus kepada pihak-pihak yang berkenaan.
  Am
 1. Faizal bin Abd Rahim memiliki hak mutlak di atas budi bicara kebijaksanaannya untuk mengubah, menghad atau menghentikan halaman sesawang ilmu.pengakap.org atau mana-mana bahan paparan terkandung di dalamnya dari segenap sudut perkiraan. Faizal bin Abd Rahim tidak sekali-kali berkewajiban untuk mengambil kira keperluan sesiapa pun pengguna di dalam tindakan tersebut.
 2. Faizal bin Abd Rahim memiliki hak mutlak di atas budi bicara kebijaksanaannya untuk menidakkan capaian sesiapa pun pengguna kepada halaman sesawang ilmu.pengakap.org atau sebahagian darinya tanpa sekali-kali perlu mengeluarkan sebarang kenyataan atau kenyataan beramaran.
 3. Tiada sebarang pengecualian diberikan di dalam peruntukan Peraturan-peraturan dan Syarat-syarat yang telah ditetapkan melainkan dengan keizinan bertulis dari wakil rasmi sah Faizal bin Abd Rahim.
 4. Melainkan dinyatakan sebaliknya, segala maklumat di halaman sesawang ilmu.pengakap.org adalah bebas untuk diguna semula oleh sesiapa pun jua dengan penyataan penghargaan terhadap sumber maklumat tersebut.
   


Pautan Sesawang

Hak Cipta Terpelihara © 2009-2023, Faizal bin Abd Rahim


Soalan Lazim Berkenaan Perisytiharan